कधीकधी चांगल्यात वाईट व वाईटात चांगले असे ही असते


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: