कोणतेही काम करताना शॉर्टकट घेण्यापेक्षा मोठा आणि संपूर्ण ज्ञान देणारा मार्गच चांगले फळ देतो


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: